PRODUKTY

Elektroprůmysl - Rámy strojů na výrobu polovodičových součástí

Elektroprůmysl - Rámy strojů na výrobu plošných spojů

Elektroprůmysl - Rámy strojů na výrobu plošných spojů z leštěného materiálu

Elektroprůmysl - Elektrorozvaděče

Chemický průmysl - Skříně strojů na čištění plošných spojů

Ekologický průmysl - Rámy strojů na čištění odpadních vod

Potravinářský průmysl - Stroje na vážení sypkých produktů a směsí

Potravinářský průmysl - rámy strojů

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

   MOŘENÍ

 PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ

ELEKTROLEŠTĚNÍ

  TRYSKÁNÍ BALOTINOU